slide1 slide2 slide3 slide4
Junogebouw, Den Haag                                                                                    Brede school vest, Dordrecht
Angel Building, London                                                                                       Bollenschuur, Leiden
Appartementen complex, Den Haag                                                               Houten kerk, Elspeet
Brandweerkazerne, Sassenheim                                                                        Sportzaal, Soesterkwartier
Sinds kort afgestudeerd van de Haagse Hogeschool met de studie Bouwkunde
Accuraat, ambitieus, enthousiast, ondernemend zijn enkele kenmerkende eigenschappen van mij
 • Competentie B1

  Stelt een programma van eisen op, op basis van de omschreven situatie van de opdrachtgever, en werkt het uit tot een projectplan.
 • Competentie B2

  Analyseert het PvE en stelt alternatieven op, ontwikkelt vervolgens varianten en beoordeelt deze op basis van het PvE en maakt keuzes, en werkt tot slot deze keuzes uit in VO en DO.
 • Competentie B3

  Werkt het ontwerp uit tot een document dat getoetst kan worden door de toetsingsinstanties en dat kan dienen als contract.


 • Competentie B4

  Maakt op basis van een analyse van de contractstukken een uitvoeringsplan, dat aansluit op de uitvoeringsorganisatie en implementeert dit plan
 • Competentie B5

  Ontwikkelt een integrale beheerstrategie, op basis van een analyse van de prestatie-eisen en de gebruikskwaliteit en werkt deze strategie uit in een meerjaren onderhoudsplan